Project mede mogelijk gemaakt door

 

Update 02-08-2010  

De knoop doorgehakt

 

Tijdens het havenfeest in Werkendam hebben we toch weer problemen ondervonden met de electrische installatie. Welliswaar een kleinigheidje vergeleken met andere keren, maar toch.

Voorts hebben we geconstateerd dat de oorspronkelijke voedingskabels simpelweg veel te dun zijn, en worden gloeiend heet wanneer we lang varen. Wachten op problemen dus...

De beslissing werd daarom genomen om de kiezen even op elkaar te klemmen en de belangrijkste voedingskabels en componenten te vernieuwen en in het nieuwe hoofdschakelbord af te monteren. Een project wat voor het najaar gepland stond.

En uiteraard moet het klaar zijn voor Sail Amsterdam en Vlissingen Maritiem!

 

Gelukkig voeren er 3 eleks mee tijdens Werkendam...

 

De eleks Wim en Tjep offeren menig weekend op voor deze klus...

 

Het nieuwe hoofdschakelbord voor het AC-net in opbouw.

Hier komen alle voedingskabels binnen, wordt alles afgezekerd, en gaan de afgaande lijnen naar de hoofdgebruikers weer weg.

 

De generatoren waren niet beveiligd tegen overbelasting, nu dus wel.

De kabels uit de generatoren zijn vernieuwd, van 4x4mm naar 5x16mm.

Tevens zijn de kabels van de compressors en andere grote gebruikers vernieuwd en verzwaard.

 

   

Electrische brand

 

Tot 2 keer toe hebben we inmiddels electrische brand gehad op de Castor.

De eerste keer was tijdens de dokbeurt, waarbij er zoveel stroom werd afgenomen door lassen, branden en slijpen, zodat de hoofdverdeelkast in de brand was gevlogen.

De tweede keer was notabene tijdens het varen, in een uiterst smal kanaaltje, en weer in dezelfde (toen weer opgelapte)  schakelkast.

 

Oorzaak: verouderde rommel, veels te veel stroom door te dunne kabels, en eindeloze spaggettie.

 

Tijdens het Vlaardingen Loggerfestival 2009 hebben we ook nog eens een keer een totale blackout gekregen, welke 24 uur heeft geduurd om te herstellen.

Hierbij bleken aardfouten de oorzaak!

 

Het werd tijd hier eens aandacht aan te besteden.....

De voedingskast na 2x brand. Alle stroom loopt er tot de dag van vandaag nog steeds doorheen...

 

Oorzaak brand no. 1

 

Oorzaak brand no. 2

 

Aardfouten en blackout?

 

In Vlaardingen stonden we voor een raadsel.

Tijdens de vaart van Rotterdam erheen was er niets aan de hand, doch toen we de walstroom probeerden aan te sluiten, klapte steeds de aardlek op de wal eruit.

In eerste instantie dachten we dat die aardlek schakelaar kapot was, daar een uur eerder in Rotterdam alles nog werkte, ook via een aardlek schakelaar. Maar nadat we de kermis op de kade, welke op dezelfde stroomkast was aangesloten, voor de 5e keer lettertijk in het donker hadden gezet, kwamen we tot de conclusie dat de problemen op de Castor zaten.

Eventjes later vlogen de vlonken letterlijk overal in de machinekamer in de rondte. Beide generatoren gaven het loodje, en de wederom branden er kabels door.

Heel het schip donker, zonder stroom, een blackout....

 

We kregen hulp van een team storingsmonteurs, welke het nieuws hadden ontvangen. Toen ook bij hun de vonken uit de multimeters vlogen, gaven ze het op.

Tja, en dan?

We hadden een kabeltje gelegd direct van de voeding van de bar naar de walstroomkast, en dat bleef werken. Eerst maar een biertje.

 

Kortsluiting was het niet, dat was duidelijk.

Iemand kwam op het idee om de boel te "meggeren", om te kijken of dat iets uithaalde. Bij NorkfolkLine konden we zo'n apparaat lenen, en al gauw bleek dat hier inderdaad de kneep zat.

Tussen alle individuele lijnen, L1 L2 L3 Nul, en het staal van het schip maten we 0 weerstand! De stroom kon dus ongemoeid van de ene lijn door het schip naar de andere lijn stromen, wat tot hele rare toestanden leidt, zo blijkt...

 

Beide generatoren legden zoals gezegd het loodje. De ene stierf draaiend vrijdagavond, de andere op zaterdag.

Dit was toch zeker deprimerend... Uiteindelijk ging de ene, nadat de aardfouten waren verdwenen, weer werken, en de andere, een gloedjenieuwe dieselset met 100 uur op de teller, bleek dagen later gewoon een fabrieksfout te hebben waardoor intern kabels waren afgebroken. Had dus niets met de andere ellende te maken!

Alle ongeluk komt in 3-en.....

 

Enkele van de verdeelkasten. Tijdens het meggeren werd elk kabeltje losgenomen en apart gemeten.

 

Meggeren

 

Met meggeren meet men de weerstand tussen a en b met een spanning van 500V. Bijvoorbeeld door een kabel, om te kijken of hij gebroken is. In ons geval wilde we de isolatiewaarde weten van het boordnet. Hierbij klem je het ene contact van de megger op het schip, en de andere op de ader welke je wilt meten. De waarde zou oneindig moeten zijn, dan is kabel geisoleerd van het schip...

Dusdoende zijn we, gedurende de gehele open dag op zaterdag, systematisch door het hele boornet gegaan.

 

In totaal hebben we niet 1, maar een 15-tal aardfouten gevonden, waarbij we die kabels los hebben genomen voor latere zorg.

 

Gelukkig zaten de fouten niet in cruciale machinerien als startluchtcompressoren of de navigatie zaken, zodat we zondagavond, na wat toch een geslaagd festival was, gewoon terug konden varen naar Rotterdam.

 

Tijdens het festival bood Wim Broek zijn hulp aan. Electricien van beroep, zag hij het als een uitdaging om de eindeloze spagettie op de Castor weer op orde te krijgen. Sindsdien zijn we elke dinsdagavond bezig de fouten uit het schip te halen, nieuwe kabels te trekken, systemen die niet meer werken te herstellen, etc.

Met succes, alle aardfouten zijn verdwenen, denk we, en er zit zeker schot in de zaak!

Lossen we even op

 

Niet dus....

De problemen zitten allen in het wisselstroomgedeelte van het schip. Dus de 400 en 230V groepen.

Deze zijn in de jaren '80 geplaatst. Hiervoor was er slechts 220V gelijkstroom aan boord, waar alles op draaide en mee werd verlicht.

Dit nieuwe systeem is toenertijd goed aangelegd, doch is er daarna mee voortgeborduurd toen er steeds weer nieuwe apparaten werden bijgeplaats. Ook tijdens de Redeemer Years hebben ze nieuwe motoren toegevoegd, en nieuwe lampjes aangesloten op het schip. En nog steeds gaat alles door dezelfde voedingskasten heen, welke daardoor hopeloos overbelast raken.

 

Voorts is er waarschijnlijk al eerder brand geweest, want zo'n beetje niets is afgezekerd.

Er hangen wel automaten, maar de stroom naar de grote gebruikers, zoals de startluchtcompressors van 7000Watt, loopt netjes om de zekeringen heen.

Danzij de enorme berg spaggettie is dit onlangs pas duidelijk geworden.

Ook de generatoren zelf zijn niet eens afgezekerd, het is dan ook mogelijk om de generatoren volledig over te belasten, met alle gevolgen van dien.

 

Verder is er door de jaren heen een enorm woud van schakelkasten ontstaan in de machinekamer. Elk apparaat zijn eigen kabeltje, kastje, knopje en succes ermee. Resultaat: een onoverzichtelijke bende met brand en ellende als gevolg.

 

 

We hebben inmiddels een opzet schema gemaakt van het nieuwe boordnet. Deze is hieronder te downloaden.

Het is AC boordnet is aardig omvangrijk, dat is duidelijk....

Tevens zullen er meerdere monitoren worden gemonteerd waarmee we hopelijk ellende in de toekomst op tijd kunnen zien aankomen!

 

Klik hier om het schema te downloaden

 

Schakelkast voor bronkeuze en ompolen van fases

 

Hulp uit onverwachte hoek

 

Ook wij hebben meegedaan met het plaatsen van extra kasten. Dit is nou eenmaal de goedkoopste oplossing.

 

Het plan is nu om de zaak rigoreus aan te pakken, waarbij alles wordt gecombineerd in 1 grote, overzichteljke en veilige schakelkast, waarbij alle kleine kastjes overal komen te vervallen.

 

Tijdens het informeren naar de juiste componenten bood Schneider Electric haar hulp aan. Ze zijn voornemens  alle benodigde componenten aan de Castor te schenken om dit project te realiseren.

Zonder deze hulp hadden we waarschijnlijk voortgeborduurd met het plaatsen van extra kastjes, etc.

 

 

Bedankt!

 

Het is nu zaak alle benodigde componenten te verzamelen, de kast in te richten, nieuwe kabels te trekken en dan ineens alles omzetten naar de nieuwe kast.

Wordt Vervolgd!